City tour TP HCM (1/2 ngày)

City tour TP HCM (1/2 ngày)

Car typeXe 45 chỗ
Max people45
Door count2
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?Yes
Unlimited mileage?No
Hà Nội - Hải Phòng

Hà Nội - Hải Phòng

Car typeXe 45 chỗ
Max people45
Door count2
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?Yes
Unlimited mileage?No
Huế city tour ( Fullday )

Huế city tour ( Fullday )

Car typeXe 45 chỗ
Max people45
Door count2
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?Yes
Unlimited mileage?No
Hà Nội - Cửa Lò - Quê Bác

Hà Nội - Cửa Lò - Quê Bác

Car typeXe 45 chỗ
Max people45
Door count2
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?Yes
Unlimited mileage?No
Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội 3 ngày

Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội 3 ngày

Car typeXe 35 chỗ
Max people35
Door count2
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?Yes
Unlimited mileage?No
Hà Nội - Hoa Lư - Phát Diệm - Hà Nội 1 ngày

Hà Nội - Hoa Lư - Phát Diệm - Hà Nội 1 ngày

Car typeXe 35 chỗ
Max people35
Door count2
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?No
Unlimited mileage?No
Hà Nội - Hoà Bình - Hà Nội 1 ngày

Hà Nội - Hoà Bình - Hà Nội 1 ngày

Car typeXe 35 chỗ
Max people35
Door count2
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?Yes
Unlimited mileage?No
Làng lụa Vạn Phúc – Bát Tràng

Làng lụa Vạn Phúc – Bát Tràng

Car typeXe 35 chỗ
Max people35
Door count2
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?Yes
Unlimited mileage?No
Hà Nội - Bát Tràng 1/2 ngày

Hà Nội - Bát Tràng 1/2 ngày

Car typeXe 29 chỗ
Max people29
Door count2
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?Yes
Unlimited mileage?No
Sân bay – Hạ Long/ Hà Nội – Hạ Long – Sân bay

Sân bay – Hạ Long/ Hà Nội – Hạ Long – Sân bay

Car typeXe 29 chỗ
Max people29
Door count2
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?No
Unlimited mileage?No