Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội 3 ngày

Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội 3 ngày

Car typeXe 35 chỗ
Max people35
Door count2
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?Yes
Unlimited mileage?No
Hà Nội - Hoa Lư - Phát Diệm - Hà Nội 1 ngày

Hà Nội - Hoa Lư - Phát Diệm - Hà Nội 1 ngày

Car typeXe 35 chỗ
Max people35
Door count2
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?No
Unlimited mileage?No
Hà Nội - Hoà Bình - Hà Nội 1 ngày

Hà Nội - Hoà Bình - Hà Nội 1 ngày

Car typeXe 35 chỗ
Max people35
Door count2
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?Yes
Unlimited mileage?No
Làng lụa Vạn Phúc – Bát Tràng

Làng lụa Vạn Phúc – Bát Tràng

Car typeXe 35 chỗ
Max people35
Door count2
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?Yes
Unlimited mileage?No