Hà Nội - Bát Tràng 1/2 ngày

Hà Nội - Bát Tràng 1/2 ngày

Car typeXe 29 chỗ
Max people29
Door count2
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?Yes
Unlimited mileage?No
Sân bay – Hạ Long/ Hà Nội – Hạ Long – Sân bay

Sân bay – Hạ Long/ Hà Nội – Hạ Long – Sân bay

Car typeXe 29 chỗ
Max people29
Door count2
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?No
Unlimited mileage?No
Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội 1N

Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội 1N

Car typeXe 29 chỗ
Max people29
Door count2
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?No
Unlimited mileage?No
Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội 2N

Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội 2N

Car typeXe 29 chỗ
Max people29
Door count2
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?Yes
Unlimited mileage?No