Hà Nội - Lạng Sơn - Tân Thanh

Hà Nội - Lạng Sơn - Tân Thanh

Car typeXe 16 chỗ
Max people16
Door count2
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?Yes
Unlimited mileage?No
Hà Nội - Hạ Long 2 ngày 1 đêm

Hà Nội - Hạ Long 2 ngày 1 đêm

Car typeXe 16 chỗ
Max people16
Door count2
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?Yes
Unlimited mileage?No
Làng lụa Vạn Phúc – Bát Tràng

Làng lụa Vạn Phúc – Bát Tràng

Car typeXe 16 chỗ
Max people16
Door count2
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?Yes
Unlimited mileage?No
Hà Nội – Lạng Sơn 2 ngày

Hà Nội – Lạng Sơn 2 ngày

Car typeXe 16 chỗ
Max people16
Door count2
TransmissionAutomatic
Air-conditioned?Yes
Unlimited mileage?No